Interim management met focus op financiële jobs

Wat is een interim manager?

Een interim manager is een man of vrouw die, gebruikmakend van een aantal jaren ervaring in zijn of haar vakgebied, op zelfstandige basis zijn of haar diensten aanbiedt aan opdrachtgevers voor taken of projecten die van tijdelijke duur zijn.
Het prototype van de interim manager beschikt over een gezonde dosis ondernemingszin, wordt gedreven door uitdagingen, gedijt vlot in een nieuwe, veranderende omgeving en gaat routine en sleur tegen door continue verbetering en innovatie in zijn werk.

Dus u bent interim manager of wil er één worden. Dan is de volgende vraag:

Hoe komt u aan opdrachten? Het prospecteren van nieuwe opdrachtgevers is immers een heel tijdrovende en moeilijke klus.

Hier kan Catalize u bij helpen. Wij beschikken immers over een heel uitgebreide portfolio van klanten die, telkens als zij een dringende of tijdelijke nood hebben, een beroep doen op Catalize voor de selectie van een gekwalificeerde interim manager.

Er zijn 3 situaties te onderscheiden waarin een interim manager zijn nut kan bewijzen:

Tijdelijke vervangingen

Uw medewerk(st)er zal tijdelijk afwezig zijn (t.g.v. ziekte, zwangerschapsrust, interne mutatie, etc) en zijn of haar taken kunnen niet opgevangen worden door de aanwezige collega’s.

Hoogdringende situaties

Een plots of ongepland vertrek van een sleutelfiguur in de organisatie moet dringend opgevangen worden door een interim manager om de continuïteit van de dienst niet in het gedrang te brengen. De interim manager neemt de verantwoordelijkheid op totdat een geschikte (permanente) vervanger gevonden is.

Projectwerk

Een welomlijnd project dient uitgevoerd te worden en intern zijn de nodige competenties niet voorhanden.

Waarom interim management?

Flexibiliteit

Interim management biedt een flexibiliteit die geen enkele andere vorm van samenwerking (vaste aanwerving, uitzendarbeid, contracten van bepaalde duur, …) u zal kunnen bieden in geval van onzekerheid over de duur of intensiteit van het project.

Snelheid

Onze uitgebreide en voortdurend geactualiseerde database van interim managers staat een heel korte reactietijd toe.

Efficiëntie

Interim managers kunnen steevast bogen op een jarenlange ervaring in hun domein. Dit maakt dat zij in een mum van tijd ingewerkt zijn en heel vlug hun toegevoegde waarde kunnen leveren.

Pragmatische aanpak

Een interim manager is geen ‘consultant’ die louter advies komt verlenen. Hij of zij steekt ook de handen uit de mouwen en voert zelf uit wat dient te gebeuren, ook al komen daar dagdagelijkse operationele taken aan te pas.

Goede prijs-kwaliteitsratio

Bij interim management dient niet geïnvesteerd te worden in lange en dure opleidingen. Geen verborgen kosten en geen doorrekening van zogenaamde ‘best practices’ of een dure ‘back-office’.

Type voorbeeld 1

Post-acquisitie integratie: Bedrijf A neemt bedrijf B over en wil de volledige financiële afdeling van B integreren in deze van A. De CFO van B is vertrokken en de CFO van A heeft niet de nodige tijd. De interim manager integreert de boekhouding, rapportering en IT systemen van bedrijf B in die van bedrijf A.

Type voorbeeld 2

ERP project: Een onderneming wil een ERP of boekhoudpakket (SAP, Oracle, JD Edwards, MS Dynamics, Exact,…) implementeren en heeft een Project Manager nodig die de behoeften van de gebruikers vertaalt naar de IT ontwikkelaars.

Andere situaties waarin een interim manager zijn of haar nut kan bewijzen zijn: een negatief auditrapport, transfer pricing en fiscale optimalisatie, het opzetten van management rapportering, implementatie van Sarbanes-Oxley of IFRS, professionalisering van een KMO, cost cutting, investor relations na een IPO, etc.

Hoe werkt Interim Management eigenlijk in de praktijk?
Heel eenvoudig…

Een opdrachtgever – de onderneming X – heeft een tijdelijke en/of dringende nood aan versterking van zijn of haar financiële afdeling.

Deze onderneming X contacteert Catalize en legt de zaak voor.

Catalize stelt één of meerdere geschikte en vooraf gescreende interim manager(s) voor aan de opdrachtgever
en plant afspraken voor opdrachtgever en interim manager(s).

De opdrachtgever ontmoet één of meerdere interim manager(s) en maakt een keuze.

Catalize stelt een contract op tussen opdrachtgever en Catalize waarin wordt bepaald wie de opdracht zal uitvoeren, wat de opdracht inhoudt, wanneer de opdracht van start zal gaan, en hoeveel de vergoeding hiervoor bedraagt.

Catalize stelt een contract op tussen de interim manager en Catalize waarin wordt bepaald wie de opdrachtgever is, wat de opdracht inhoudt, wanneer de opdracht van start zal gaan, en hoeveel de vergoeding hiervoor bedraagt.

De opdracht vangt aan en Catalize doet een regelmatige opvolging van de goede voortgang van de opdracht met de opdrachtgever en de interim manager totdat de opdracht succesvol kan afgerond worden.